Apakah Uraian daripada Ceme?

Apakah Uraian daripada Ceme?